Nøglefærdig butik til detailelever

Hvad gør en handelsskole, der desperat mangler praktikpladser? Zealand Business College tog sagen i egen hånd og skabte sammen med Vangsgaard et innovativt butiksunivers til praktisk træning af eleverne på bare fire uger.

For tusinder af handelsskoleelever er drøm­men om en praktikplads i en virksomhed præcis det – en drøm. Alene i Region Sjæl­land mangler ca. 750 elevpladser til bl.a. butikselever. Derfor har praktikcenter ZBC i Næstved netop åbnet skolens egen praktik­butik. Her lærer eleverne i direkte møde med kunderne om ansvarlig drift, indkøb, kunde­service og almindelig butikspleje.

”Ideen med butikken er at skabe et virke­ligt butiksmiljø, hvor eleverne kan opar­bejde de færdigheder, som detailhandlen efterspørger. Det har været afgørende for os, at rammerne er præcis de samme, som dem eleverne vil møde nede i gågaden,” fortæller Morten Lynnerup Christensen, praktikcenterchef på ZBC, og tilføjer: ”I den proces har vi draget stor nytte af Vangsgaard, der fik totalentreprisen efter et godt oplæg på butiksetablering og -design”.

Totalentreprise
Ifølge Morten Lynnerup Christensen søgte ZBC en totalleverandør til design og butiks-indretning, som samtidig kunne sikre en hur­tig etablering.

”Det er om noget egenskaber, der kendeteg­ner Vangsgaard. De har kombineret et vir­kelig gennemarbejdet og innovativt design med en sikker projektlevering i form af en flot, nøglefærdig butik,” siger han.

I det hele taget sparer han ikke på ros­erne, når det gælder den værdi som Vangsgaard har tilført ZBC’s butiksinvestering.

”Hos Vangsgaard er et ord, et ord. Det har været en fornøjelse at samarbejde med en leverandør, der holder, hvad de lover uden at gå på kompromis. På kort tid har vi fået en butik, som får mange rosende ord med på vejen,” slutter Morten Lynnerup Christensen.