Miljø & CSR

"Det er vores ambition, at kvaliteten af vores printmateriale ikke skal ske på bekostning af miljøet. Derfor har vi de seneste fem år fokuseret på bæredygtig produktion ved at udfase miljømæssigt uhensigtsmæssige blækprodukter."

Anders Vangsgaard
Produktionsdirektør

Vangsgaard har en målsætning om at være en miljøbevidst virksomhed, som tager medansvar og er med til at udvikle samfundet i en miljømæssig fornuftig retning. Virksomhedens ledere og medarbejdere udviser derfor altid størst muligt hensyn til miljøet i deres handlinger ud fra almindelig sund fornuft og med rimelig hensyntagen til virksomhedens økonomi.

Produktion
I vores egen produktion benytter vi, så vidt det er muligt, miljøvenlige materialer. I de tilfælde, hvor dette ikke er muligt, benytter vi de materialer, der har mindst mulig risiko for miljøet. Vi tilstræber at genbruge, hvor det er muligt. I de tilfælde, hvor genbrug ikke lader sig gøre, affaldssorterer vi og skiller os af med affaldet på den mest forsvarlige og miljøvenlige vis.

Vidste du

...at fordelen ved CMYK farver er, at i stedet for at blande RBG farver til sort, så har CMYK grundlæggende sort, der gør, at man sparer penge og blæk?

 

Underleverandører
Når vi vælger underleverandører sker det bl.a. ud fra en miljømæssig betragtning. Vi lægger således vægt på, at vores underleverandører også tager hensyn til miljøet, og at deres produkter bliver produceret på en miljømæssig og menneskelig forsvarlig vis.

Arbejdsmiljø
Det er vigtigt for os at have et sundt og attraktivt arbejdsmiljø. Vi skaber og vedligeholder derfor attraktive rammer for vores medarbejdere. Vi har hver især et ansvar for, at dette sker. Medarbejdernes sundhed og sikkerhed er af højeste prioritet. Vi forsøger derfor altid at tage de nødvendige forholdsregler, så medarbejderne ikke udsættes for sundheds- eller sikkerhedsmæssige risici.

Som et naturligt led i udviklingen har Vangsgaard tilsluttet sig ”The Ten Principles” fra UN Global Compact.

Miljødelen af ”The Ten Principles” fra UN Global Compact:

Environment

Principle 7:  Businesses should support a precautionary approach to environmental challenges;

Principle 8:  Undertake initiatives to promote greater environmental responsibility; and

Principle 9:  Encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies.